NFT概念 区块链游戏

MyNeighborAlice

My Neighbor Alice通过区块链...

My Neighbor Alice通过区块链,让玩家参与游戏并获得奖励,和对游戏资产进行分发。
基于NFT资产的去中心化所有权:对游戏中资产(例如岛屿,房屋,宠物等)的去中心化所有权。

数据统计

相关导航

暂无评论

暂无评论...